Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

English

Sau 6 năm, giải thưởng toàn quốc vè thoogn tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tổ chức đã tạo được uy tín và tiếng vang trong dư luận, thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Năm 2020, nhiều tác phẩm của tác giả nước ngoài do các Cơ quan đại diện của Việt Nam gửi về tham dự đã được giải cao - trong đó TS Wolfgang Unterhuber (Áo) đã nhận được giải khuyến khích - là minh chứng cho sức lan tỏa của Giải thưởng.

Tiếp nối thành công ấy, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tiếp tục tổ chức "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII"

Những tác phẩm báo chí, sách, sản phẩm truyền thông được xét trao giải là những tác phẩm đảm bảo tính kịp thời, khách quan, trung thực và khoa học, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/06/2021 và không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố. Dự kiến, lễ công bố và trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VII sẽ được tổ chức vào tháng 8/2021. 

Nhóm tin: