Giấy miễn thị thực

 

ĐẶT LỊCH HẸN: https://vnembassyat.setmore.com/

(Mỗi lịch hẹn chỉ áp dụng cho 01 Giấy Miễn thị thực)

 

Đối tượng có thể được xét cấp giấy miễn thị thực gồm:

- Người Việt Nam định cư tại Áo và Slovenia (người Việt Nam mang quốc tịch Áo hoặc Slovenia);

- Vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư tại Áo hoặc Slovenia.

 

Một số khái niệm chuyên môn song ngữ Việt – Đức:

 

Ảnh hộ chiếu

Passbild

Bản sao

Kopie

Bản sao được chứng thực

Beglaubigte Kopie

Giấy tờ chứng nhận gốc Việt Nam

Nachweis der vietnamesischen Abstammung

Xác nhận cư trú

Meldebescheinigung

Thẻ căn cước công dân

Personalausweis

Hộ chiếu

Reisepass

Sổ gia đình

Familienbuch

Sổ hộ khẩu

Familienbuch

Giấy khai sinh

Geburtsurkunde

Giấy chứng nhận kết hôn

Heiratsurkunde

Giấy chứng nhận nhận con nuôi

Adoptionsurkunde

 

 

I. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán:

1. Người Việt Nam tại Áo và Slovenia: 

- Hộ chiếu gốc kèm 1 bản sao;

- Tờ khai đề nghị miễn thị thực (tải về);

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3,5x4,5cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời);

- Bản sao Xác nhận cư trú hoặc bản sao thẻ căn cước công dân và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Bản sao Giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam (hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam, khai sinh Việt Nam có ghi rõ quốc tịch Việt Nam gốc của đương sự hoặc quốc tịch Việt Nam của bố hoặc mẹ, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận gốc Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cấp hoặc giấy bảo lãnh của 1 trong 3 Hội người Việt Nam tại Áo được Đại sứ quán công nhận gồm: hội Hương Việt tại Linz, Hội Hải Phòng tại Áo và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo) và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Lệ phí: chỉ thanh toán bằng tiền mặt

2. Vợ hoặc chồng của người Việt Nam định cư tại Áo hoặc Slovenia: 

- Hộ chiếu gốc kèm 1 bản sao;

- Tờ khai đề nghị miễn thị thực (tải về);

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3,5x4,5cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời);

- Bản sao Xác nhận cư trú hoặc bản sao thẻ căn cước công dân và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Bản sao Chứng nhận kết hôn hoặc sổ gia đình và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam của chồng hoặc vợ người đó (như Hộ chiếu Việt Nam, giấy khai sinh Việt Nam...) và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Lệ phí: chỉ thanh toán bằng tiền mặt.

3. Con đẻ hoặc con nuôi của người Việt Nam định cư tại Áo hoặc Slovenia: 

- Hộ chiếu gốc kèm 1 bản sao;

- Tờ khai đề nghị miễn thị thực (tải về) ;

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3,5x4,5cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời);

- Bản sao Xác nhận cư trú hoặc bản sao thẻ căn cước công dân và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao sổ gia đình hoặc bản sao giấy chứng nhận nhận con nuôi và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam của cha/mẹ người đó (như Hộ chiếu Việt Nam, giấy khai sinh Việt Nam...) và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Lệ phí: chỉ thanh toán bằng tiền mặt

 

II. Nộp hồ sơ qua đường bưu điện:

1. Người Việt Nam tại Áo và Slovenia: 

- Hộ chiếu gốc kèm 1 bản sao;

- Tờ khai đề nghị miễn thị thực (tải về);

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3,5x4,5cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời);

- Bản sao được chứng thực Xác nhận cư trú hoặc bản sao được chứng thực thẻ căn cước công dân.

- Bản sao được chứng thực Giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam (hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam, khai sinh Việt Nam có ghi rõ quốc tịch Việt Nam gốc của đương sự hoặc quốc tịch Việt Nam của bố hoặc mẹ, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận gốc Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cấp hoặc giấy bảo lãnh của 1 trong 3 Hội người Việt Nam tại Áo được Đại sứ quán công nhận gồm: hội Hương Việt tại Linz, Hội Hải Phòng tại Áo và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo.)

- Lệ phí: chỉ thanh toán bằng tiền mặt

 

2. Vợ hoặc chồng của người Việt Nam định cư tại Áo hoặc Slovenia: 

- Hộ chiếu gốc kèm 1 bản sao;

- Tờ khai đề nghị miễn thị thực (tải về) ;

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3,5x4,5cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời);

- Bản sao được chứng thực Xác nhận cư trú hoặc bản sao được chứng thực thẻ căn cước công dân.

- Bản sao được chứng thực Chứng nhận kết hôn hoặc sổ gia đình.

- Bản sao được chứng thực giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam của chồng hoặc vợ người đó (như Hộ chiếu Việt Nam, giấy khai sinh Việt Nam...); 

- Lệ phí: Chỉ thanh toán bằng tiền mặt.

 

3. Con đẻ hoặc con nuôi của người Việt Nam định cư tại Áo hoặc Slovenia: 

- Hộ chiếu gốc kèm 1 bản sao;

- Tờ khai đề nghị miễn thị thực (tải về);

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3,5x4,5cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời);

- Bản sao được chứng thực Xác nhận cư trú hoặc bản sao được chứng thực thẻ căn cước công dân.

- Bản sao được chứng thực giấy khai sinh hoặc sổ gia đình hoặc giấy chứng nhận nhận con nuôi.

- Bản sao được chứng thực giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam của cha hoặc mẹ người đó (như Hộ chiếu Việt Nam, giấy khai sinh Việt Nam...).

- Lệ phí: Chỉ thanh toán bằng tiền mặt.

 

Lưu ý: 

- Đại sứ quán chỉ tiếp nhận các hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như hướng dẫn.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: 10 – 12 ngày làm việc.

- Đương sự cần kiểm tra mọi thông tin trên giấy miễn thị thực đã được cấp khi nhận kết quả. Đại sứ quán không chịu trách nhiệm đối với những khiếu nại sau này.

- Trường hợp đương sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán: đề nghị xuất trình bản gốc (để đối chiếu) và 1 bản sao các giấy tờ liên quan.

- Trường hợp đương sự nộp hồ sơ qua bưu điện: đề nghị chỉ gửi bản sao đã được chứng thực từ bản chính (có dấu mộc công chứng) các giấy tờ liên quan và không gửi bản gốc. Đại sứ quán không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc giấy tờ qua bưu điện. 

- Từ ngày 01/5/2022 Đại sứ quán ngừng dịch vụ trả kết quả hồ sơ lãnh sự qua đường bưu điện. Đương sự có thể: (i) trực tiếp đến Đại sứ quán lấy kết quả vào các ngày tiếp khách lãnh sự (đặt lịch hẹn tại đây), hoặc (ii) Ủy quyền cho người thân đến lấy, hoặc (iii) Đặt các công ty vận chuyển (DHL, DPD...) tới Đại sứ quán nhận hồ sơ và gửi về địa chỉ của đương sự.

 

Giờ mở cửa:

Thứ 2 và thứ 4: từ 9:00 đến 12:00h

(đề nghị quý khách không gọi điện để hỏi về các dịch vụ lãnh sự vào khung thời gian này)

 

Địa chỉ:

Botschaft Viet Nam

Felix-Mottl- Str. 20, 1190 Wien, Österreich

 

Liên hệ:

Đại sứ quán trả lời điện thoại về các dịch vụ lãnh sự từ 14:00 đến 17:00h các ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm theo số: +43-1-36 80 755 10 hoặc +43-1-36 80 755 12.

 

E-Mail: consular@vietnamembassy.at

 

 

Tiếng Việt