Liên hệ

Tiếng Việt

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại CH Áo
Felix-Mottl Str. 20, 1190 Wien
Tel: +43-1-368075510 Fax: +43-1-3680754

Hãy nhập thông tin của bạn để liên hệ với chúng tôi!