Hướng dẫn xin cấp hộ chiếu Việt Nam

ĐẶT LỊCH HẸN: https://vnembassyat.setmore.com/

(Mỗi lịch hẹn chỉ áp dụng cho 01 Hộ chiếu)

 

1. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu:

​​- Tờ khai xin cấp hộ chiếu theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS (tải tại đây) ;

- 02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng;

- Giấy tờ chứng minh người xin cấp hộ chiếu còn mang quốc tịch Việt Nam, ví dụ: hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó (giấy khai sinh, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký công dân và đăng ký giữ quốc tịch có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam v.v.);

- Bản sao giấy phép, thẻ lưu trú hoặc chứng minh thư  (Ausweis) của nước sở tại;

- Giấy xác nhận nơi cư trú hiện tại (Meldezettel);

Lưu ý:

- Người có yêu cầu cấp hoặc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu Việt Nam phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

- Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải được nộp kèm 01 bản dịch công chứng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

 

2. Hồ sơ đề nghị đổi hộ chiếu do sắp hết hạn, quá hạn, hỏng:

- Hộ chiếu gốc;

- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây)  (trường hợp Hộ chiếu cũ không do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cấp, người đề nghị khai bổ sung Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS (tải tại đây) ;

-  02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng;

- Bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;

- Giấy xác nhận nơi cư trú hiện tại (Meldezettel).

 Lưu ý:

- Người có yêu cầu cấp hoặc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu Việt Nam phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

- Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải được nộp kèm 01 bản dịch công chứng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất:

- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây) ;

- Bản xác nhận của cơ quan công an sở tại về việc khai báo mất hộ chiếu;

- 02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng;

- Bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;

- Giấy xác nhận nơi cư trú hiện tại (Meldezettel);

Lưu ý:

- Người có yêu cầu cấp hoặc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu Việt Nam phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

- Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải được nộp kèm 01 bản dịch công chứng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

 

4. Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu:

- Hộ chiếu gốc;

- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây)  (lưu ý ghi rõ nội dung đề nghị  ở mục 12);

- Trường hợp bổ sung trẻ em là con đẻ hoặc con nuôi vào hộ chiếu,  đề nghị bổ sung 02 ảnh cỡ 4x6 cm và giấy khai sinh của trẻ em;

- Trường hợp ghi chú tên sau kết hôn, đề nghị bổ sung Giấy đăng ký kết hôn và Giấy ghi chú đổi tên của Phòng hộ tịch sở tại.

 Lưu ý:

- Người có yêu cầu cấp hoặc bổ sung, sửa đổi hộ chiếu Việt Nam phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

- Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải được nộp kèm 01 bản dịch công chứng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

 

Người được cấp hộ chiếu Việt Nam cần sử dụng hộ chiếu theo đúng quy định hiện hành. Hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc bị hủy giá trị sử dụng nếu việc sử dụng hộ chiếu ảnh hưởng đến uy tín và an ninh của Việt Nam.

 

Tiếng Việt