Hướng dẫn xin cấp hộ chiếu Việt Nam

ĐẶT LỊCH HẸN: https://vnembassyat.setmore.com/

(Mỗi lịch hẹn chỉ áp dụng cho 01 Hộ chiếu)

 

1. Cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu:

​​- Tờ khai xin cấp hộ chiếu theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS (tải tại đây) ;

- 02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng;

- Giấy tờ chứng minh người xin cấp hộ chiếu còn mang quốc tịch Việt Nam, ví dụ: hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó (giấy khai sinh, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký công dân và đăng ký giữ quốc tịch có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam v.v.);

- Bản sao giấy phép, thẻ lưu trú hoặc chứng minh thư  (Ausweis) của nước sở tại;

- Giấy xác nhận nơi cư trú hiện tại (Meldezettel);

Lưu ý:

- Đương sự phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 hoặc +43.1.368075512 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

 

2. Đổi hộ chiếu do sắp hết hạn, quá hạn, hỏng:

- Hộ chiếu gốc và 1 (một) bản chụp hộ chiếu;

- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây)  (trường hợp Hộ chiếu cũ không do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cấp, người đề nghị khai bổ sung Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS (tải tại đây) ;

-  02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng;

- Bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại hoặc giấy xác nhận cư trú (Meldebescheinigung);

 Lưu ý:

- Đương sự phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 hoặc +43.1.368075512 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

3. Cấp lại hộ chiếu do bị mất:

- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây) ;

- Bản chụp hộ chiếu bị mất (nếu có);

- Bản xác nhận của cơ quan công an sở tại về việc khai báo mất hộ chiếu (Verlustanzeige der Polizei);

- 02 ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng;

- Bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại hoặc giấy xác nhận cư trú (Meldebescheinigung);

Lưu ý:

- Đương sự phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510  hoặc +43.1.368075512 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

4. Bổ sung tên sau kết hôn vào hộ chiếu:

- Hộ chiếu gốc và 1 (một) bản chụp hộ chiếu;

- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây)  (lưu ý ghi rõ nội dung đề nghị  ở mục 12);

- Bản gốc (kèm 1 bản chụp) giấy đăng ký kết hôn do cơ quan Việt Nam cấp. Trường hợp đã đăng ký kết hôn tại Sở Hộ tịch Áo, đương sự phải làm thủ tục trích lục đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam tại Áo.

- Bản gốc (kèm 1 bản chụp) Giấy xác nhận đổi tên của Sở Hộ tịch Áo.

 Lưu ý:

- Đương sự phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

- Các giấy tờ hộ tịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải được nộp kèm 01 bản dịch công chứng tiếng Việt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua số điện thoại +43.1.368075510 hoặc +43.1.368075512 (các buổi chiều thứ Ba, Tư, Năm từ 14g00-17g00).

 

Người được cấp hộ chiếu Việt Nam cần sử dụng hộ chiếu theo đúng quy định hiện hành. Hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc bị hủy giá trị sử dụng nếu việc sử dụng hộ chiếu ảnh hưởng đến uy tín và an ninh của Việt Nam.

 

English