Hướng dẫn xin cấp hộ chiếu Việt Nam

1. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu:
- Tờ khai xin cấp hộ chiếu theo mẫu TK/HC/GTH;(tải tại đây)
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS; (tải tại đây) 
- 02 ảnh mới chụp (cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng);
- Giấy tờ chứng minh người xin cấp hộ chiếu còn mang quốc tịch Việt Nam, ví dụ: hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó (giấy khai sinh, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký công dân và đăng ký giữ quốc tịch có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam v.v.) ;
- Bản sao giấy phép, thẻ lưu trú hoặc chứng minh thư  (Ausweis) của nước sở tại;
- Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện;
- Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng.
Lưu ý:
- Trẻ em dưới 14 tuổi có thể được cấp riêng hộ chiếu hoặc cấp chung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ. Tờ khai phải do cha, mẹ ký tên.
- Người có yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Đại sứ quán.

2. Hồ sơ đề nghị đổi hộ chiếu do sắp hết hạn, quá hạn, hỏng:
- Hộ chiếu gốc;
- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây)  (trường hợp Hộ chiếu cũ không do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo cấp, người đề nghị khai bổ sung Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS (tải tại đây) ;
- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng;
- Bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;
- Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện;
- Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng.
3. Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất:
- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây) ;
- Bản xác nhận của công an sở tại về việc khai báo mất hộ chiếu;
- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng;
- Bản sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;
- Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện;
- Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng.
4. Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu:
- Hộ chiếu gốc;
- Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (tải tại đây)  (lưu ý ghi rõ nội dung đề nghị  ở mục 12);
- Trường hợp bổ sung trẻ em là con đẻ hoặc con nuôi vào hộ chiếu,  đề nghị bổ sung 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm và giấy khai sinh của trẻ em;
- Trường hợp ghi chú tên sau kết hôn, đề nghị bổ sung Giấy đăng ký kết hôn và Giấy ghi chú đổi tên của Phòng hộ tịch sở tại.
- Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện;
- Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng.
Lưu ý:
Người được cấp hộ chiếu Việt Nam cần sử dụng hộ chiếu theo đúng quy định hiện hành. Hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc bị hủy giá trị sử dụng nếu việc sử dụng hộ chiếu ảnh hưởng đến uy tín và an ninh của Việt Nam.
 

English