Cập nhật số tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Cộng đồng người Việt Nam tại Áo

Tiếng Việt

Cập nhật số tiền quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Cộng đồng người Việt Nam tại Áo được chuyển qua Đại sứ quán từ ngày 01/08/2021 như sau:

 

STT

Tập thể, cá nhân

Số tiền (EUR)

1

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại CH Áo

800

2

Ban chấp hành hội Hải Phòng

500

3

Vợ chồng anh Lâm + chị Thủy (Viên)

500

4

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hải +chị Thanh (Viên)

100

5

Chị Hoàng Thị Thắm (Viên)

100

6

Chị Phạm Hà Thanh (Vilage)

100

7

Cháu Lê Thục Anh (Singapore)

50

8

Cháu Lê An Huy (học sinh tại Viên)

50

9 Câu lạc bộ Hương Việt tại Linz 500

Nhóm tin: