Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài gửi thư cảm ơn, động viên và kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân trong nước phòng chống Covid-19

Tiếng Việt

Nhóm tin: