Đại sứ Nguyễn Trung Kiên làm việc với Tổng Giám đốc OFID Abdulhamid Alkhalifa

Tiếng Việt

Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên đã làm việc với Tổng Giám đốc Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) Abdullhamid Alkhalifa tại trụ sở OFID ở thủ đô Vienna, Áo. (Nguồn: OPEC Fund)

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên đã làm việc với Tổng Giám đốc Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) Abdullhamid Alkhalifa tại trụ sở OFID ở thủ đô Viên, Áo. 

Tại buổi làm việc, Đại sứ và Tổng Giám đốc OFID đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và OFID trong hơn 4 thập niên qua, đặc biệt là các dự án được triển khai trong giai đoạn hiện nay. Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ OFID dành cho Việt Nam thông qua việc tài trợ các dự án có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, cải thiện cở sở hạ tầng và giúp xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương còn khó khăn. Đại sứ cảm ơn quyết định vừa qua của OFID cấp nguồn tài chính giá trị 35 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Đại sứ mong muốn OFID sẽ tiếp tục gia tăng số lượng và chất lượng dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững. Tổng Giám đốc OFID cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Việt Nam trong chuyến công tác vào tháng 8 năm 2019, đánh giá cao kết quả đạt được và tinh thần làm việc thực chất. Ông Abdullhamid Alkhalifa nhận định Việt Nam là đối tác quan trọng và mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ nước ta trong việc phối hợp triển khai các dự án chiến lược với tầm nhìn và lợi ích dài hạn.

OFID là tổ chức tài chính được sáng lập bởi các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào năm 1976. Hoạt động của OFID hướng tới mục đích kích thích tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở tất cả các khu vực đang gặp khó khăn trên thế giới. OFID có những hình thức hỗ trợ tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tăng cường cung cấp dịch vụ xã hội và thúc đẩy năng suất, năng lực cạnh tranh và kinh tế. OFID tập trung vào các dự án đáp ứng nhu cầu cơ bản như thực phẩm, năng lượng, nước sạch và vệ sinh môi trường, y tế và giáo dục nhằm khuyến khích sự tự tin và hy vọng truyền cảm hứng cho tương lai. Đến hết năm 2020, tổng mức hỗ trợ tài chính của OFID đạt trên 22 tỷ USD dành cho hơn 4.000 dự án tại 125 quốc gia.

Trong vòng hơn 40 năm qua, OFID đã có 20 dự án, chương trình hỗ trợ tài chính tại nhiều địa phương ở Việt Nam trong các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục và phát triển đô thị, năng lượng,.... Trong đó có 14 dự án là vốn viện trợ không hoàn lại. Tổng giá trị OFID đã cam kết tài trợ cho Việt Nam đạt khoảng 320 triệu USD. Với sự hỗ trợ quý giá của OFID, đời sống kinh tế - xã hội của người dân ở các địa phương, nơi dự án được triển khai, đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa, đã từng bước được cải thiện đáng kể./.

Nhóm tin: