Đại sứ quán Việt Nam đóng cửa ngày 17/10/2022

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo xin trân trọng thông báo:

Đại sứ quán đóng cửa ngày 17/10/2022 vì có hoạt động đối ngoại.

Các dịch vụ lãnh sự không được thực hiện trong ngày này.

Trân trọng.

Nhóm tin: