Đại sứ quán Việt Nam đóng cửa ngày 28/9/2022

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo xin thông báo: Đại sứ quán sẽ đóng cửa ngày thứ 4, 28/9/2022. Các dịch vụ lãnh sự sẽ không được thực hiện trong ngày này.

Trân trọng.

Nhóm tin: