Danh sách các hội chợ, triển lãm lớn tại Áo và Slovenia trong năm 2022

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin được giưới thiệu danh sách các hội chợ, triển lãm lớn tại Áo và Slovenia trong năm 2022 để cộng đồng khai thác:

 

Nhóm tin: