Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - người cộng sản kiên trung, nhà ngoại giao lỗi lạc

Tiếng Việt

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch (15/5/1921-15/5/2021), Bộ Ngoại giao và Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương đã phối hợp hoàn thành sản xuất bộ phim tài liệu "Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - người cộng sản kiên trung, nhà ngoại giao lỗi lạc". 

Đại sứ quán xin giới thiệu bộ phim trên tại link sau

https:drive.google.com/file/d/IMcAjy6XHA1WLaS3A5tBqUqEUS400EjN/view?usp=...

Nhóm tin: