Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tiếng Việt

Ngày 7-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa 11 (2019-2024). Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2019. Ðồng chí nhấn mạnh, năm 2020, thành phố xác định chủ đề là "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", do vậy, MTTQ cùng hệ thống chính trị của thành phố phải xem phát triển văn hóa là một nội dung quan trọng, là tiền đề trực tiếp để phát triển kinh tế.Thành ủy đã công bố dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sớm xây dựng kế hoạch, chương trình để đông đảo các thành viên của Mặt trận cùng nhân dân thành phố tham gia góp ý

* Chiều 7-1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp TP Hà Nội năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án TAND tối cao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá, năm 2019, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ giải quyết và chất lượng giải quyết các vụ án đạt cao, nhất là các vụ án tham nhũng lớn. Từ ngày 1-12-2018 đến ngày 30-11-2019, TAND hai cấp của TP Hà Nội đã thụ lý 35.846 vụ án, giải quyết 32.606 vụ, đạt tỷ lệ 91%. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra năm 2020, chủ động đề xuất các tấm gương điển hình để tôn vinh trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tòa án. Ðồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết án hành chính, giải quyết tốt các vụ án, tăng cường hoạt động hòa giải, đối thoại...

* Chiều 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) chủ trì cuộc họp lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện nhóm nội dung khoa giáo, văn hóa, xã hội (KG-VH-XH) trong dự thảo Báo cáo Tổng kết Chiến lược 10 năm phát triển giai đoạn 2011-2020; Chiến lược 10 năm phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng giai đoạn 2021-2025.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh: Nếu không nhìn nhận đầy đủ cả những kết quả đã đạt được cũng như những vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực KG-VH-XH thì sẽ không xác định được phương hướng, động lực phấn đấu. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học. Sau cuộc họp, Tổ biên tập sẽ xem xét, tiếp thu đầy đủ các ý kiến được trao đổi. Theo Phó Thủ tướng, các dự thảo báo cáo phải đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lĩnh vực KG-VH-XH, tính gương mẫu ứng xử trong VH-XH, trước hết từ cán bộ, đảng viên, trong công sở, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, từ đó lan tỏa ra cộng đồng, xã hội.

Nhóm tin: