Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếng Việt

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các cơ quan và đơn vị để xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong quá trình đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Ngoại giao kiến nghị Ban soạn thảo xem xét bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của Người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên quan đến đất đai tương đương công dân Việt Nam ở trong nước; cho phép Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, nhận tặng cho và nhận thừa kế đối với quyền sử dụng đất ở ngoài dự án phát triển nhà ở. Điều này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất và kinh doanh, đồng thời giúp tháo gỡ các vướng mắc trong thừa kế bất động sản đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin thông báo và kính đề nghị bà con và cộng đồng người Việt Nam ở Áo và Slovenia tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 25/9/2022 vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài). Dự thảo được đăng tải trên trang Web của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trang Web của Quốc hội tại đường link: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Văn bản - Chi tiết văn bản dự thảo (monre.gov.vn)Dự thảo online (quochoi.vn)

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà con.

Nhóm tin: