Lịch các hoạt động chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Tiếng Việt

BTK ASEAN QUỐC GIA 2020

 

 

LỊCH CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

TRONG NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASEAN 2020 CỦA VIỆT NAM

 

Thời gian

Hội nghị/Hoạt động

10-16/11/2019

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN ASEAN lần thứ 25 (ATM 25)

15-17/01/2020

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat)

18-20/02/2020

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat)

28-31/3/2020

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) và các Hội nghị liên quan.

06-09/4/2020

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36và các Hội nghị liên quan

07-10/4/2020

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 24;

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 6

Tháng 5/2020

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (bên lề Hội nghị thường niên ADB)

03-08/8/2020

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các Hội nghị liên quan (AMM-53/PMCs/ ASEAN+3/ EAS/ ARF)

Tháng 8/2020

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC)

22-29/8/2020

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 (AEM 52)

25-30/8/2020

Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) lần thứ 41

Quý III/2020

Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt

14-18/10/2020

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM);

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)

Tháng 10/2020

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (AMEM 38) và các Hội nghị liên quan

Tháng 10/2020

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 24

11-15/11/2020

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan

 

Nhóm tin: