Lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

Tiếng Việt

       Năm 2020, hướng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao, đồng bào ta ở nhiều nơi trên thế giới đã tích cực quyên góp, ủng hộ gần 80 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa, vật phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở trong nước và hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là sự ủng hộ thiết thực, quý báu và kịp thời của đồng bào ta ở nước ngoài đối với nhân dân trong nước, thể hiện truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.

       Năm 2019, dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn phức tạp, khó lường ở nhiều địa phương trong nước. Trước tình hình đó, ngày 27/5/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

       Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin trân trọng chuyển lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới các Hội, đoàn, tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài kèm theo. 

Nhóm tin: