Mời tham gia cuộc thi 'TP.HCM nâng tầm quốc tế'

Tiếng Việt

Mời bạn đọc dự thi cùng hiến kế để 'TP.HCM nâng tầm quốc tế' - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng trở thành trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11 đã đặt ra mục tiêu đưa Thành phố trở thành "trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á" vào năm 2030. 

Các kế hoạch từng bước nâng tâm quốc tế của Thành phố đang gặp nhiều thách thức do đại dịch Covid-19, Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, việc quản lý, phòng chống dịch bệnh rất thành công tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi viết bài với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm quốc tế" nhằm tìm kiếm ý tưởng và giải pháp để quảng bá hình ảnh, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, qua đó chuẩn bị tốt hợn cho Thành phố trong quá trình thực hiện các chiến lược phát triển. 

Thông tin, nội dung thẻ lệ Cuộc thi được đính kèm tại địa chỉ sau

Mời bạn đọc dự thi cùng hiến kế để 'TP.HCM nâng tầm quốc tế' - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

Nhóm tin: