Phát huy thành tích trong công tác đối ngoại của Đảng

Tiếng Việt

Sáng 7-1, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại Ðảng năm 2019 và phương hướng năm 2020; đồng thời đề xuất những kiến nghị nhằm đóng góp cho công tác đối ngoại của Ðảng. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định, trong năm 2020, năm Việt Nam đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), đồng thời tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ban Ðối ngoại T.Ư sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan để nỗ lực hơn nữa góp phần đưa công tác đối ngoại tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu; chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của Ðảng, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Ðảng ta trên trường quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhóm tin: