Thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân

Tiếng Việt

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân" do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến ngày 30/4/2021, nội dung được đăng tải trên Cổng thông tin điên tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn 

Kính mời bà con công dân Việt Nam ở nước ngoài tham gia hưởng ứng.

Nhóm tin: