Thiếu nhi, học sinh người Việt Nam tại Áo tập hát quốc ca Việt Nam và quốc ca Áo

Tiếng Việt

Chiều 23/8/2019, các cháu thiếu nhi, học sinh người Việt Nam tại Áo đã tập hát quốc ca Việt Nam và quốc ca Áo, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ Lê Dũng đã đích thân hướng dẫn các cháu tập hát.

tập hát quốc ca.jpg

Nhóm tin: