Thông báo mời tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2020 tại Hà Nội

Tiếng Việt

​​​​​​

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN QUÊ HƯƠNG 2020”

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối  hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2020.

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đại diện các Ban, Bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo kiều bào về nước đón Tết
Nguyên đán sẽ tham dự chương trình.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đồng bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đăng ký tham dự thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao trước ngày 06/01/2020 theo địa chỉ:

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao

- Địa chỉ: 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Điện thoại: (+84-24) 3824.4400;

- Fax: (84-24) 38259211;

- Email: vu1.ubnv@gmail.com

- Link đăng ký:  https://shorturl.at/bcv58

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao sẽ thông báo thời gian, địa điểm nhận giấy mời và thẻ đại biểu sau. Ban Tổ chức chỉ đón tiếp các đại biểu có giấy mời tới tham dự chương trình.

Nhóm tin: