THÔNG BÁO NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2020 VỀ QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH VIỆT NAM ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Tiếng Việt

Thông báo ngày 19 tháng 3 năm 2020 về quy định nhập cảnh Việt Nam để đối phó với dịch COVID-19

- Từ 12:00 ngày 21/3/2020, Việt Nam tạm dừng hiệu lực toàn bộ giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con).

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân cần làm thủ tục xin thị thực phù hợp để được nhập cảnh Việt Nam. 

- Tất cả hành khách nhập cảnh Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng./.

Nhóm tin: