THÔNG BÁO NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2020 VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiếng Việt

Liên quan đến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ đã quyết định:

1. Từ 0h00 ngày 22 tháng 3 năm 2020, tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài trừ các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...). Các trường hợp này phải hoàn thành thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và thực hiện hình thức cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định. Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thời gian công tác ở Việt Nam.

2. Thực hiện cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài về nước và các trường hợp đặc biệt nêu tại 1. Việt Nam sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly.

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...có Giấy xác nhận âm tính với virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh Việt Nam và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch.

3. Từ 0h00 ngày 22 tháng 3 năm 2020, tạm dừng hiệu lực toàn bộ Giấy miễn thị thực còn hiệu lực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con)./.

Nhóm tin: