THÔNG BÁO NGÀY 27/3 Về việc thay đổi quy định quá cảnh Thái Lan

Tiếng Việt

THÔNG BÁO NGÀY 27/3

Về việc thay đổi quy định quá cảnh Thái Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin thông tin đến các công dân Việt Nam tại Áo về việc thay đổi quy định quá cảnh Thái Lan như sau:

  1. Về quá cảnh: Theo quy định của Thái Lan, mọi công dân nước ngoài quá cảnh Thái Lan nếu thời gian quá cảnh không quá 24 tiếng thì không cần phải có giấy chứng nhận y tế âm tính với Covid-19, chỉ cần trình giấy chứng nhận y tế “đủ sức khỏe để bay” (Fit to Fly). Quy định này có hiệu lức đến 23h59 ngày 31/3/2020.
  2. Về nhập cảnh: Thái Lan quy định người nước ngoài nhập cảnh phải có giấy xác nhận âm tính với Covid-19 được cấp trong vòng 72 tiếng tính đến ngày khởi hành và bảo hiểm y tế với hạn mức tối thiểu 100.000 USD.

Nhóm tin: