Thông báo nghỉ tổ chức quốc khánh ngày 11/9

Tiếng Việt

PHÒNG LÃNH SỰ SẼ ĐÓNG CỬA NGÀY 11/9/2019

XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Nhóm tin: