Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Tiếng Việt

Xin được thông báo nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Canh Tý 2020, Đại sứ quán sẽ nghỉ lễ từ ngày 23-29/01/2020. 

Nhóm tin: