Thông báo về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin trân trọng thông báo:

1. Từ ngày 22/8/2022, Đại sứ quán triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới (không gắn chip điện tử) theo quy định tại Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/06/2021 của Bộ Công an.

Công dân vui lòng đọc hướng dẫn về việc xin cấp hộ chiếuđặt lịch trước khi tới làm việc tại Đại sứ quán.

2. Các Hộ chiếu phổ thông mẫu cũ đã được cấp trước ngày 01/7/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu./.

Nhóm tin: