Thông báo về việc đăng ký về Việt Nam

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin thông báo tới cộng đồng người Việt Nam tại Áo thông tin về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước như sau:

​1. Thông tin chuyến bay:

- Thời gian dự kiến chuyến bay: ngày 10/3/2021.

- Lịch trình dự kiến: Frankfurt (Đức) – Hà Nội

 

2. Các đối tượng ưu tiên theo thứ tự sau:

(1) Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập (từ 2, 3 tháng trở lên) mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ;

(2) Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khoá học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;

(3) Doanh nhân, trí thức là người Việt Nam, công dân xuất cảnh ngắn hạn, bị "mắc kẹt" gặp khó khăn do không có nơi ở, không có khả năng tài chính và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác...

 

3. Thời hạn đăng ký:

ĐSQ đề nghị công dân có nguyện vọng thực sự cần thiết về nước trong đợt này đăng ký với ĐSQ theo địa chỉ email: office@vietnamembassy.at muộn nhất vào  ngày 03/03/2021.

 

​4. Cung cấp thông tin:

Công dân có điền thông tin theo mẫu (kèm theo) và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp. ĐSQ không xem xét các trường hợp khai báo không đầy đủ, không chính xác.

Tờ khai đăng ký về Việt Nam

5. Tiếp nhận thông tin:

- ĐSQ là nơi duy nhất tiếp nhận đăng ký nguyện vọng về nước của công dân.

- ĐSQ không uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tiếp nhận đăng ký. Công dân cần hết sức cẩn trọng, tránh bị lợi dụng.

 

6. Xác nhận:

- ĐSQ sẽ gửi email xác nhận các trường hợp được xét duyệt từ địa chỉ email: office@vietnamembassy.at  (cần kiểm tra email tránh rơi vào hộp thư rác).

 - Công dân sẽ mua vé của Vietnam Airlines khi có thông báo qua email từ Vietnam Airlines (cần kiểm tra email tránh rơi vào hộp thư rác).

Nhóm tin: