THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẶT LỊCH HẸN LÃNH SỰ

Tiếng Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo (ĐSQ) xin trân trọng thông báo:

Do thiếu nhân sự và khối lượng công việc gia tăng, từ ngày 01/06/2022 ĐSQ áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn đối với một số loại thủ tục lãnh sự nhằm tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng phục vụ. Cụ thể:

- Áp dụng việc đặt lịch hẹn đối với các thủ tục: 

  • Hộ chiếu;

  • Giấy Miễn thị thực;

  • Thị thực (Visa) du lịch;

  • Lấy kết quả trực tiếp tại ĐSQ (đối với các hồ sơ lãnh sự không có phiếu hẹn trả kết quả).

- Mỗi lịch hẹn chỉ áp dụng cho 01 hồ sơ lãnh sự. 

- Vui lòng mang theo phiếu hẹn (được hệ ​thống gửi qua email) đến ĐSQ theo đúng ngày giờ hẹn để nộp hồ sơ.

- Link đặt lịch hẹn: https://vnembassyat.setmore.com/

*Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách chưa đặt lịch hẹn, ĐSQ chỉ có thể cân nhắc tiếp nhận hồ sơ trên cơ sở cân đối lịch hẹn trống và khối lượng công việc của cán bộ được phân công tiếp khách. Do vậy đề tránh phải chờ đợi, Quý khách vui lòng đặt lịch hẹn online trước khi tới ĐSQ.

ĐSQ trân trọng thông báo./.

 

Nhóm tin: