THÔNG TIN CHUYẾN BAY FRANKFURT – PARIS – VÂN ĐỒN NGÀY 19/11/2021

Tiếng Việt

Vietnam Airlines kết hợp cùng công ty du lịch An Bình tổ chức chuyến bay hồi hương tự
nguyện kết hợp cách ly khách sạn 7 ngày từ Đức và Pháp về Việt Nam vào ngày 19/11/2021
với các thông tin chi tiết như sau:

Nhóm tin: