Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Tiếng Việt

Thứ Hai, 20/01/2020, 19:20:44

NDĐT - Chiều 20-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp tổng kết công tác năm 2019, bàn nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của các thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (TVKT); nhấn mạnh, Tổ TVKT cần làm việc tốt hơn để phát huy trí tuệ, đóng góp trí tuệ cho Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị, về nhiệm vụ trung hạn, các thành viên cần đóng góp ý kiến về công tác chỉ đạo năm 2020 để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao Chính phủ tốt hơn, cao hơn trong bối cảnh nền kinh tế đã tăng trưởng cao hơn trước. Thủ tướng cho rằng, chúng ta phải bảo đảm mức tăng trưởng cao để hiện thực hoá khát vọng phát triển của đất nước trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức.

Thủ tướng đánh giá cao nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của các thành viên Tổ TVKT.

Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia, phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đất nước ta đã chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự phát triển cao hơn. Do đó, năm 2020, Thủ tướng đề nghị Tổ TVKT cố gắng, nỗ lực hơn nữa, đó là theo dõi sát tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước để kịp thời phát hiện vấn đề mới cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là điều chỉnh chính sách; theo dõi tình hình quan hệ thương mại Mỹ - Trung; đề xuất các chính sách linh hoạt, kịp thời, đúng đắn... Đây là những “đầu bài” quan trọng mà Thủ tướng giao.

Đóng góp, tư vấn những thông điệp chính sách để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành đạt kết quả toàn điện đề ra. Bên cạnh các biện pháp tư vấn ngắn hạn, cần cho ý kiến về dài hạn, đường hướng chiến lược. Do đó, phải có tầm nhìn chiến lược xa hơn, nhất là giai đoạn 2021 - 2025. Tham gia công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là Tổ TVKT giúp Thủ tướng sửa đổi những bất cập về chính sách mà các doanh nghiệp: đây chính là những “nút thắt” cần chỉ rõ những điểm bất cập, cần sửa đổi trong chính sách để đáp ứng kịp thời tình hình. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề kinh tế - xã hội cần điều chỉnh, can thiệp. Chúng ta không can thiệp thị trường, không làm “méo mó” thị trường nhưng cần điều chỉnh những bất cập của chính sách. Thủ tướng đề nghị, các thành viên với tư cách là những nhà khoa học, cũng cần huy động chất xám của những nhà khoa học khác là hết sức cần thiết; cần lắng nghe thêm ý kiến nhiều chuyên gia hơn nữa.

Toàn cảnh phiên họp.

Đánh giá chung hoạt động của Tổ TVKT, Thủ tướng đánh giá có nhiều ý kiến tư vấn kịp thời, được đưa vào Nghị quyết chỉ đạo, điều hành. Do đó, Thủ tướng đề nghị các thành viên dành thêm thời gian, tâm huyết cho công tác này; cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp. Thủ tướng lưu ý các thành viên Tổ TVKT tăng cường theo dõi các chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để làm tốt công tác truyền thống chính sách; làm tốt công tác tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ vì sự phát triển của đất nước. Trong thời điểm này, nhất là khi các thế lực thù địch, kẻ xấu tăng cường chống phá, nói xấu, xuyên tạc thì các thành viên cần vững vàng, “pháo đài vững chắc” để bảo vệ quan điểm của Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước. Do đó, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng tư vấn thiết thực, khách quan, độc lập, thẳng thắn; tiếp tục đổi mới cách làm việc để tăng hiệu quả, phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân; huy động tối đa sức mạnh, trí tuệ của các nhà khoa học; có thể bằng nhiều kênh để đóng góp ý kiến cho Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao cơ quan chức năng sớm hoàn thiện khung quy chế hoạt động của Tổ TVKT. Nhân dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiết kiệm chi thường xuyên hơn; tăng nguồn thu; giảm biên chế; nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên chức. Thủ tướng cũng yêu cầu việc cung cấp số liệu thống kê cũng phải bảo đảm bài bản; Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan liên quan phải có trách nhiệm cung cấp số liệu chính xác cho Tổ TVKT hoạt động. Các thành viên cần tích cực tham gia một số hoạt động của Thủ tướng Chính phủ; dành thời gian nhiều hơn để thảo luận một số chuyên đề lớn.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị đối với TP Hồ Chí Minh, đây là trung tâm kinh tế lớn của đất nước, tuy nhiên, thời gian qua, sự phát triển của thành phố chưa đáp ứng kỳ vọng, do đó, Thủ tướng giao một số thành viên Tổ TVKT nghiên cứu một số vấn đề liên quan để tháo gỡ khó khăn cho thành phố phát triển, xứng đáng là trung tâm tăng trưởng của đất nước, phấn đấu phát triển thành trung tâm tài chính quốc gia.

THANH GIANG - ẢNH: TRẦN HẢI

Nhóm tin: