Tin ngày 17/3/2020 về các biện pháp ngăn chặn, kiềm chế lây lan bệnh Covid-19 của Chính phủ Việt Nam

Tiếng Việt

Nhằm ngăn chặn, kiềm chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19, Chính phủ quyết định:

1. Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong vòng 30 ngày, kể từ 00.00 ngày 18 tháng 3 năm 2020

2. Từ 00.00 ngày 18 tháng 3 năm 2020, người nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực/Giấy miễn thị thực (chưa bị đình chỉ hiệu lực theo các thông báo trước đây)/thị thực được cấp cho một số trường hợp đặc biệt (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao) phải có Giấy xác nhận âm tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và Giấy này phải được Việt Nam chấp thuận. 

Các biện pháp trên không áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích ngoại giao, công vụ.

3. Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra y tế và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cách ly y tế phù hợp quy định hiện hành của Việt Nam.

4. Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, phía Việt Nam sẽ thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đến từ Hoa Kỳ, các nước Châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối tượng với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung.

Nhóm tin: