Việt Nam tham dự Khóa họp 19 Đại Hội đồng UNIDO

Tiếng Việt

Khóa họp 19 Đại Hội đồng UNIDO (sau đây viết tắt là GC19) với chủ đề “Xây dựng tương lai tốt hơn” đã diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 03 tháng 12 năm 2021 trực tiếp tại Viên, Áo và theo hình thức trực tuyến. GC19 tập trung thảo luận về chủ đề phát triển công nghiệp bền vững và bao trùm cũng như phương hướng hoạt động của UNIDO trong thời gian tới, đặc biệt là ứng phó với đại dịch COVID-19. GC19 đã thông qua ba nghị quyết quan trọng về: (i) Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, (ii) Phát triển chiến lược của UNIDO về việc ứng phó với biến đổi khí hậu và (iii) Tuyên bố Viên cấp Bộ trưởng về các nước kém phát triển nhất.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Li Yong nhấn mạnh về vai trò của phát triển công nghiệp bao trùm và bền vững (viết tắt là ISID) là động cơ cho tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và thu nhập. Nhiều dự án kỹ thuật của UNIDO chuyển giao các thực tiễn tốt nhất của ISID và giúp các nước đang phát triển tạo ra nhiều việc làm, đặc biệt là đối với phụ nữ và thanh niên. Trong thời gian tới, các hướng hoạt động ưu tiên của UNIDO gồm: khử cacbon hóa, kinh tế tuần hoàn và theo đuổi quá trình chuyển đổi công bằng hướng tới xã hội trung tính cacbon. Công nghiệp 4.0 cũng sẽ đóng vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tề và tăng cường bảo vệ môi trường.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021 ông Gerd Muller (nguyên Bộ trưởng liên bang về Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức) chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc UNIDO và sẽ bắt đầu điều hành UNIDO từ ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tham dự GC19 và phát biểu cảm ơn Tổng Giám đốc Li Yong vì những nỗ lực và thành tựu đạt được trong vòng 8 năm qua. Đặc biệt các chương trình quốc gia và chương trình PCP đã tác động rất tích cực đến sự phát triển công nghiệp bền vững và bao trùm tại các nước đang phát triển. Đại sứ quán cũng chúc mừng ông Gerd Muller và cam kết ủng hộ Tổng Giám đốc mới trong việc triển khai các hoạt động sắp tới của UNIDO.

Khóa họp tiếp theo của Đại Hội đồng UNIDO dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2023 tại Viên./.

Nhóm tin: